Loading...

Diễn tập xử lý gây rối, đánh bắt khủng bố bảo vệ Đại hội XIII của Đảng


Các lực lượng vũ trang thể hiện quyết tâm cao độ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 8/1, các lực lượng vũ trang đã tham gia Tổng duyệt phương án bảo vệ đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hoạt động diễu binh, diễu hành phương tiện của toàn bộ các lực lượng, nhiều hoạt động diễn tập quan trọng đã diễn ra trong không khí nghiêm túc.

Các hoạt động phải kể đến là: đồng diễn gậy tonfa, đồng diễn dùi cui lá chắn, khí công công phá; kỹ thuật vận động, vượt vật cản, bắn súng ứng dụng; thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; thực binh xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng; thực binh xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân.

Toàn bộ các lực lượng đều thể hiện sự quyết tâm cao độ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bài viết "Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh, lực lượng Công an, Quân đội tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh gắn với tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực.

Trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh vùng trời, an ninh biên giới; quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội.

(Nguồn: Bộ công an)

 

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

0911 577 889