Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh. Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ làm: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch một số hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng các ban chỉ đạo khác. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Minh Minh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; các vấn đề về nhân quyền…

Ngoài ra, ông Minh cũng theo dõi lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đặc xá; phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao.

 Ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ảnh: Đ.X

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khối kinh tế tổng hợp bao gồm kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, thị trường khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Ông Khái cũng được phân công phụ trách lĩnh vực chi ngân sách Nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ Dự trữ tài chính, Quỹ Dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách, ông Lê Minh Khái làm: Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Đ.X 

Ông theo dõi và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm: Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất...; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông theo dõi và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và làm Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản…

Nguồn: Hương Giang - Thanh tra