Loading...

Lực lượng Công an xã giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Trong những năm qua, tuy đời sống còn nhiều khó khăn, phương tiện làm việc thiếu thốn, nhưng lực lượng Công an xã vẫn luôn sát cánh cùng các lực lượng khác trong Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở
 

Ngày 10/10/1950, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 438-NV về “tổ chức Ban công an xã”, Nghị định nêu rõ: “thành lập tại mỗi xã trong toàn quốc một Ban Công an gọi là Ban Công an xã”. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định cụ thể, toàn diện, đầy đủ về tên gọi, tổ chức, nhiệm vụ, chế độ chính sách cho Công an xã trong phạm vi cả nước. Từ đó, ngày 10/10 hằng năm được chọn là ngày truyền thống lực lượng Công an xã.

Thực hiện Luật CAND, Pháp lệnh Công an xã chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2009 là một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý mới, bảo đảm xây dựng tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng lực lượng, giám sát hoạt động và phối hợp với Công an xã trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Qua đây cho thấy được tầm quan trọng của Công an xã trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Nguồn: Công an Hà Nội

Chia Sẻ :

Tags: Công an xã,

Tin cùng danh mục

0911 577 889