Loading...

Mô hình kinh doanh "Kim tự tháp"

Mô hình kinh doanh “Kim tự tháp” 

Mô hình Kim tự tháp rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn hơn. Nó giúp doanh nghiệp đánh vào thị trường ngách hoặc tìm ra một mạng lưới phân phối khác thay vì phải qua siêu thị, các điểm bán lẻ. Đương nhiên, mô hình Kim tự tháp không phải là lừa lọc khách hàng, bán hàng kém chất lượng rồi định giá trên trời như nhiều trường hợp ở Việt Nam.

Vì sao Amway áp dụng mô hình Kim tự tháp thành công nhất?

Amway tổ chức mô hình Kim tự tháp chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đầu tiên, Amway xem chất lượng sản phẩm, sự sáng tạo chính là nền tảng của công ty. Công ty có 65 phòng thí nghiệm nghiên cứu trên toàn thế giới dành riêng cho việc phát triển các sản phẩm mới. Vật liệu và thành phần chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, mỗi sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Vì thế, Amway đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. 

Đồng thời, Amway rất chú trọng trong việc mở rộng mạng lưới bán hàng, phân phối và đào tạo các đại lý. Hằng năm, Amway luôn tổ chức rất nhiều buổi đào tạo cho các đối tác doanh nghiệp. Đồng thời, Amway còn cử riêng các cố vấn để giúp đỡ cho doanh nghiệp. Họ sẽ động viên, huấn luyệnvà tư vấn các cách khác nhau. Do đó, đối tác của họ có thể làm tốt nhiệm vụ bán hàng. Và Amway luôn có những trách nhiệm với xã hội.

Bài học rút ra

Muốn theo đuổi mô hình Kim tự tháp cần phải có hai yếu tố chính. Đầu tiên và quan trọng nhất là sản phẩm phải thực sự khác biệt, độc đáo. Người tiêu dùng chỉ có thể mua những sản phẩm này từ doanh nghiệp. Thứ hai là mạng lưới đối tác bán hàng rộng.
                                                                                                                   (Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập)

Chia Sẻ :

0911 577 889