Loading...

Xử lý kỷ luật nhân viên khi đánh nhau trong công ty

Doanh nghiệp hỏi:
Trong doanh nghiệp tôi vừa rồi có trường hợp 02 nhân viên xẩy ra xung đột đánh nhau, trong quy định của Công ty chúng tôi có nêu rõ việc không được đánh nhau, uống rượu, bia trong giờ làm việc đã được Tổng Giám đốc ký, nhưng theo tham khảo của cán bộ chuyên trách khen thưởng kỷ luật thì hiện Công ty chưa có chế tài xử lý cụ thể hành vi này. Do vậy rất khó xác định. để xem xét kỷ luật nhân viên thì sẽ xử lý như thế nào để đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật?
Văn phòng Luật sư Dương Gia trả lời:
Theo quy định tại Điều 125, “Bộ luật lao động năm 2019” thì khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo từng mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau:
-      Khiển trách.
-      Kéo dài thời hạn nâng lương; cách chức.
-      Sa thải.
Và các hình thức xử lý kỷ luật bị cấm bao gồm: Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động ( Điều 128, “Bộ luật lao động năm 2019”). Ngoài ra nếu Người lao động làm hư hỏng,mất mát  dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 130, “Bộ luật lao động năm 2019”.
Trong các hình thức xử lý kỷ luật, sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động cao nhất và chỉ được áp dụng khi thuộc một trong ba trường hợp quy định tại Điều 126, “Bộ luật lao động năm 2019” như sau:
au:
Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
Trong trường hợp trên, hai nhân viên công ty đánh nhau không thuộc trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải nên nên công ty cần căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật của nhân viên, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của hai nhân viên để lựa chọn một trong  các hình thức, Khiển trách hoặc kéo dài thời hạn nâng lương; cách chức.
Nguồn: Luật Dương Gia

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

0911 577 889