Loading...

Nhiều sách giáo khoa điện tử vi phạm bản quyền của NXB Giáo dục Việt Nam

Gần đây trên nhiều trang mạng xuất hiện các bản sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 để người dùng có thể tải về. Việc đăng tải này khi chưa được sự cho phép của NXB Giáo Dục Việt Nam là hành vi vi phạm bản quyền.

Gần đây trên nhiều trang mạng xuất hiện các bản sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 để người dùng có thể tải về. Việc đăng tải này khi chưa được sự cho phép của NXB Giáo Dục Việt Nam là hành vi vi phạm bản quyền.

Ngày 4/9, thông tin từ NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện nay, trên một số website có đăng tải sách giáo khoa, sách bổ trợ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dưới hình thức chuyển thể sang phiên bản điện tử và cho tải về miễn phí.


NXB Giáo dục Việt Nam chỉ công bố phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 trên website duy nhất: hanhtrangso.nxbgd.vn.

 

Trong đó, sách giáo khoa các lớp 1, 2, 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam là bản in thử.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, việc đăng tải và cho phép tải về các phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách bổ trợ này khi chưa được sự cho phép của NXB Giáo dục Việt Nam là hành vi vi phạm bản quyền sách của NXB Giáo dục Việt Nam.

Đồng thời, nội dung của các phiên bản điện tử này không được NXB Giáo dục Việt Nam kiểm soát nên không đảm bảo tính chính xác, khoa học và cập nhật.

Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ và bảo vệ lợi ích của học sinh, phụ huynh, giáo viên, NXB Giáo dục Việt Nam thông tin, NXB Giáo dục Việt Nam chỉ công bố phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và một số sách bổ trợ, sách giáo viên các lớp 1, 2, 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do NXB Giáo dục Việt Nam giữ bản quyền tại địa chỉ website duy nhất: hanhtrangso.nxbgd.vn.

Nguồn: http://daidoanket.vn/nhieu-sach-giao-khoa-dien-tu-vi-pham-ban-quyen-cua-nxb-giao-duc-viet-nam-5664519.html

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

0911 577 889